Terug naar het overzicht

Ludolf Backhuysen

( Emden  1630 - 1708  Amsterdam )

Begroeting van de zojuist beëdigde Michiel Adriaensz. de Ruyter, luitenant-admiraal in Staten dienst, aan boord van het jacht van de Amsterdamse Admiraliteit voor de kust van Texel, 18 augustus 1665

olieverf op doek, 126.4 x 163.2 cm
gesigneerd: L. Back, gemonogrameerd: lb, gedateerd: 1671
ex collectie Rob Kattenburg
aangekocht door de Stiftung Ludolf Backhuysen Gesellschaft, in bruikleen aan het Ostfriesisches Landesmuseum, Emden

Ludolf Backhuysen

Na zijn beroemde tocht naar West-Afrika en Amerika keerde De Ruijter, ongezien door de Engelsen, op 6 augustus 1665 op de Eems voor Delfzijl terug. Hij werd van Vice Admiraal bevorderd tot Luitenant Admiraal en bevelhebber van de vloot ten koste van Cornelis Trornp.
Via Groningen en Harlingen, waar De Ruijter zich op het statenjacht inscheepte, arriveerde hij bij de voor Texel liggende vloot. Deze vloot was reeds door Johan de Witt buitengaats gebracht op 14 augustus, gedurende zijn beroemde actie om de schepen niet via Landsdiep of Slenk naar buiten te brengen (door tegenwind onmogelijk), maar via het Spanjaardsgat, dat eigenlijk ongeschikt werd geacht door de loodsen. De gevolmachtigden R. Huygen, Jan Boreel en de raadspensionaris Johan de Witt bevonden zich reeds aan boord van de 'DELFTLAND' (links op het schilderij).

 

Dit schip was voorzien van 70 stukken geschut en 450 manschappen. Later werd de 'Delftland' tijdens een kruistocht op de Noordzee in een zware storm voor Goeree beschadigd en stapte De Ruijter over op de eveneens door Backhuysen afgebeelde 'Hollandia', waarmee hij ook Texel weer binnenviel.

Ludolf Backhuysen

Terug naar het overzicht

Rob Kattenburg is a member of VHOK, the Association of Fine Art Dealers in the Netherlands Rob Kattenburg is a member of CINOA, The International Art and Antiques Trade Association Rob Kattenburg is an exhibitor at TEFAF Maastricht